12.2.2013 r. – m.in. SN podjął uchwałę w sprawie ochrony ubezpieczeniowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz decyzji podjętych na 33. posiedzeniu Sejmu RP

Czytaj więcej

11.2.2013 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

8.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

7.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

6.2.2013 r. – m.in. rozpoczęło się 33. posiedzenie Sejmu RP

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, decyzji Rady Ministrów oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

5.2.2013 r. – m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

4.2.2013 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2013

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

28.1.2013 r. – 1.2.2013 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informujemy, że pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

25.1.2013 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie opłat lotniskowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, ustaw podpisanych przez Prezydenta RP oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

23.1.2013 r. – m.in. TK rozpoczęło się 32. posiedzenie Sejmu RP

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. decyzji podjętych przez Radę Ministrów oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych