Brak miejsca na kontenery a segregacja odpadów

Ustawowy obowiązek segregacji odpadów nie uzasadnia lokalizowania śmietników w miejscach niespełniających kryteriów wskazanych w przepisach. Do sadowego sporu pomiędzy jedną ze wspólnot mieszkaniowych, a powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego doszło na Śląsku. Chodziło o lokalizację śmietnika. Podczas kontroli przedstawiciele PINB stwierdzili, że jego umiejscowienie jest niezgodne z przepisami prawa. Wątpliwości inspektorów wzbudziła odległość śmietnika od okien […]

Czytaj więcej

31.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Wspólne zamówienia na medyczne środki do walki z koronawirusem – unijny przetarg bez Polski

Polska zbyt późno przystąpiła do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień, by wraz z innymi państwami Unii Europejskiej wziąć udział w zorganizowanym w lutym 2020 r. przetargu na zakup środków medycznych do osobistej ochrony, takich jak maseczki, gogle, rękawiczki czy odzież ochronna. Mechanizm wspólnych zamówień na medyczne środki zapobiegawcze powstał po wybuchu pandemii grypy H1N1 w 2009 […]

Czytaj więcej

30.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Telepraca a praca zdalna w związku z koronawirusem

Praca zdalna nie jest tym samym co telepraca. Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca i – w rozumieniu art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako: KoronawirusU) – polega na wykonywaniu pracy […]

Czytaj więcej

Publiczne udostępnienie utworu to także udostępnianie ebooka online

Dostarczanie publiczności książki elektronicznej mieści się w pojęciu publicznego udostępniania. Prawo do publicznego udostępniania należy odróżnić od prawa do rozpowszechniania. Właściciel praw autorskich (autor ebooka) zachowuje prawo do udostępniania utworu natomiast prawo do jego rozpowszechniania ulega wyczerpaniu. W związku z tym sprzedaż używanych ebooków nie może być uznana za publiczne rozpowszechnianie utworu. Stan faktyczny Wyrok […]

Czytaj więcej

27.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o własności lokali

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Przedłużanie zwrotów VAT wciąż w modzie – czy COVID-19 to zmieni?

W kontekście pandemii COVID-19, jednym z najważniejszych postulatów de lege ferenda jest „ludzkie” podejście organów podatkowych do kwestii zwrotów VAT. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych handlujących głównie z zagranicą, finansuje swoją działalność w dużej mierze z pieniędzy zwracanych przez urząd skarbowy. Niestety, na tej płaszczyźnie bardzo często pojawiają się poważne problemy. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia […]

Czytaj więcej

26.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

Ograniczenia w wychodzeniu z domu, poruszaniu się i gromadzeniu jako środki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce

Rząd zdecydował 24.3.2020 r. o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii koronawirusa COVID-19. Wiążą się one z zakazem zgromadzeń i zakazem wychodzenia z domu poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Ograniczenia mają obowiązywać do 11.4.2020 r. Ponadto ograniczenia w działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych, zamknięcie granic państwowych oraz […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych