Jednolity charakter zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Za sprawą powołanego orzeczenia, Sąd Najwyższy odstąpił od wcześniej prezentowanego poglądu i wskazał wprost, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z art. 373 PrUpad (orzeczenie zapadło jeszcze na przepisach w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2016 r., ale teza zachowuje aktualność również w obecnym stanie prawnym), ma charakter jednolity – niesie za sobą wszystkie negatywne konsekwencje wyliczone w art. 373 ust. […]

Czytaj więcej

Ulga mieszkaniowa a najem nabytego lokalu

Czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, wynajęcie zakupionego mieszkania samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, wobec czego wydatki na jego zakup mogą stanowić podstawę zastosowania ulgi mieszkaniowej. Stan faktyczny Podatniczka sprzedała nieruchomość, a za środki uzyskane z tej sprzedaży nabyła dwa lokale mieszkalne, położone w […]

Czytaj więcej

14.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

13.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o cudzoziemcach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nowa matryca stawek VAT

Wzmożone prace legislacyjne toczące się w ostatnim czasie w obszarze prawa podatkowego przynoszą doniosłe zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT i dywersyfikacji jego stawek procentowych. Data 1.4.2020 r. to czas, który wyznacza stosowanie nowej matrycy stawek VAT, obowiązującej od 1.11.2019 r., nadając nowe brzmienie załącznikom Nr 3 i 10 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów […]

Czytaj więcej

10.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania karnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oznacza zwrot części prowizji przez bank

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz. 1083 ze zm.; dalej jako: KredytKonsU) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu – uznał Sąd Najwyższy. Stan faktyczny M.W. i K.W. zawarli z Bankiem „A.” S.A. umowę […]

Czytaj więcej

9.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

8.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

7.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o lasach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych