Reklama leku wprowadzająca w błąd

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w pkt 4.1. ChPL produktu leczniczego stwierdza się, iż ma on zastosowanie jedynie w leczeniu objawów choroby, nie usuwa zaś przyczyny. Zaznaczył, że w sytuacji gdy mechanizm powstawania żylaków nie jest poznany, na co wskazywał organ, przekaz przedmiotowej reklamy, nie odpowiada prawdzie i podaje błędną informację o przyczynach tej jednostki […]

Czytaj więcej

26.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

25.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Bezstronność sędziego a jego działalność naukowa

Przyjęcie stanowiska, że poglądy wyrażane przez sędziego w opracowaniach naukowych mogą stanowić podstawę zastosowania instytucji wyłączenia sędziego, doprowadziłoby do niedającego się zaakceptować wniosku, iż każdy sędzia będący autorem określonego artykułu, monografii czy też komentarza naukowego, a tym samym wyrażający publicznie dany pogląd o charakterze teoretycznym nie powinien orzekać w sprawie, w której hipotetycznie może znaleźć […]

Czytaj więcej

22.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

21.11.2019 r. – Orzeczenie TK w sprawie kompetencji referendarza sądowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Przetwarzanie danych wrażliwych przez operatorów wyszukiwarek internetowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zakaz lub ograniczenie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (wrażliwych) dotyczy również operatora wyszukiwarki internetowej w zakresie zobowiązań, kompetencji i możliwości, jako administratora danych. Odpowiedzialność operatora wyszukiwarki istnieje nie za to, że dane wrażliwe zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępnianej przez osobę trzecią, ale za odsyłanie do tej strony, a […]

Czytaj więcej

20.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o sporcie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

19.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych