ETPCz: Dane elektroniczne objęte tajemnicą adwokacką stanowią dane poufne

W dniu 3.12.2019 r. ETPCz z siedzibą w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Kırdök i inni przeciwko Turcji (skarga Nr 14704/12), w którym jednogłośnie wskazano, że doszło do naruszenia art. 8 EKPCz, który dotyczy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i korespondencji. Stan faktyczny Skarga została złożona przez tureckich adwokatów, którzy twierdzili, że w wyniku działań […]

Czytaj więcej

17.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o radcach prawnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

16.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo łowieckie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

15.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

Jednolity charakter zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Za sprawą powołanego orzeczenia, Sąd Najwyższy odstąpił od wcześniej prezentowanego poglądu i wskazał wprost, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z art. 373 PrUpad (orzeczenie zapadło jeszcze na przepisach w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2016 r., ale teza zachowuje aktualność również w obecnym stanie prawnym), ma charakter jednolity – niesie za sobą wszystkie negatywne konsekwencje wyliczone w art. 373 ust. […]

Czytaj więcej

Ulga mieszkaniowa a najem nabytego lokalu

Czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, wynajęcie zakupionego mieszkania samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, wobec czego wydatki na jego zakup mogą stanowić podstawę zastosowania ulgi mieszkaniowej. Stan faktyczny Podatniczka sprzedała nieruchomość, a za środki uzyskane z tej sprzedaży nabyła dwa lokale mieszkalne, położone w […]

Czytaj więcej

14.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

13.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o cudzoziemcach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nowa matryca stawek VAT

Wzmożone prace legislacyjne toczące się w ostatnim czasie w obszarze prawa podatkowego przynoszą doniosłe zmiany w opodatkowaniu podatkiem VAT i dywersyfikacji jego stawek procentowych. Data 1.4.2020 r. to czas, który wyznacza stosowanie nowej matrycy stawek VAT, obowiązującej od 1.11.2019 r., nadając nowe brzmienie załącznikom Nr 3 i 10 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów […]

Czytaj więcej

10.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Kodeks postępowania karnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych