25.9.2019 r. – Publikacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych

11.9.2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do Senatu i jeśli nie zostaną zgłoszone poprawki, następnym krokiem będzie podpisanie jej przez Prezydenta. Planowany termin wejścia ustawy w życie to początek 2021 r. Resort przedsiębiorczości i technologii pracował nad nowelizacją kilka miesięcy, pierwsze projekty pojawiły się wiosną 2019 r., kiedy ustawa […]

Czytaj więcej

Sprzedaż polisolokat niezgodna z prawem?

Oznaczenie świadczenia pozostawione jednej ze stron stosunku prawnego nie być pozostawione do swobodnego uznania strony, powinno być oparte na obiektywnej i poddającej się weryfikacji podstawie, dlatego umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powinny już w chwili powstania zobowiązania określać obiektywne i weryfikowalne dane służące do wyceny konta i rozliczenia – orzekł Sąd […]

Czytaj więcej

Kara za naruszenie podstawowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych nałożona przez Prezesa UODO

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: KPA) oraz art. 7 ust 1 i ust. 2, art. 60, art. 101, art. 103 ustawy o ochronie danych osobowych z 10.5.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej jako: OchrDanychU) w zw. z art. 5 ust. […]

Czytaj więcej

24.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

23.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza proporcjonalny zwrot wszystkich jego kosztów (prowizja, opłata przygotowawcza, odsetki, ubezpieczenie)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Stan faktyczny Przedmiotem sporu w postępowaniu głównym przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, są trzy sprawy połączone do wspólnego rozpoznania dotyczące zawarcia umów o kredyt […]

Czytaj więcej

20.9.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

19.9.2019 r. – Publikacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

18.9.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych