14.9.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

13.9.2012 r. – m.in. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad stwierdzania nieważności lub uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz prac Sejmu RP

Czytaj więcej

12.9.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji podjętych przez Radę Ministrów i prac Sejmu RP

Czytaj więcej

11.9.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i prac Sejmu

Czytaj więcej

10.9.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

6.9.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

5.9.2012 r. – m.in. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji podjętych przez Radę Ministrów 

Czytaj więcej

4.9.2012 r. – m.in. opublikowano ustawę o ustawy zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

3.9.2012 r. – m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

31.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych