30.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw, ustaw podpisanych przez Prezydenta RP oraz prac Sejmu

Czytaj więcej

29.8.2012 r. – m.in. rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich, ustaw podpisanych przez Prezydenta RP oraz prac Sejmu

Czytaj więcej

28.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

27.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

24.8.2012 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

23.8.2012 r. – m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

22.8.2012 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

21.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw oraz projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów

Czytaj więcej

20.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

17.8.2012 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych