20.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

17.8.2012 r. – m.in. opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw

Czytaj więcej

16.8.2012 r. – m.in. opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu importowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dziennika Ustaw i Monitorów Polskich oraz projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów

Czytaj więcej

14.8.2012 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

13.8.2012 r. – m.in. opublikowano ustawę o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw

Czytaj więcej

10.8.2012 r. – m.in. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

9.8.2012 r. – m.in. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz ustaw podpisanych prze Prezydenta RP

Czytaj więcej

8.8.2012 r. – m.in. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji podjętych przez Radę Ministrów

Czytaj więcej

7.8.2012 r. – m.in. rozporządzenie RM w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich

Czytaj więcej

6.8.2012 r. – m.in. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych