12.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity o wyrobach budowlanych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Unieważnienie kredytu frankowego

Nie wystarczy blankietowe oświadczenie konsumenta, że liczy się z ryzykiem, ale jego uczciwe przedstawienie – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Opis stanu faktycznego Spór sądowy dotyczył sprawy pomiędzy Kamilem Dziubakiem i Justyną Dziubak (zwanymi dalej „kredytobiorcami”) a Raiffeisen Bank International AG, prowadzącą działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie domeny internetowej łudząco podobnej do domeny innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

Adres domeny internetowej może być traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa. W konsekwencji, używanie przez stronę pozwaną domeny dla przyciągnięcia klientów do oferowanych przez pozwaną spółkę usług jest w rozumieniu art. 3 ust. 2 ZNKU wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa. Zdaniem SA dla przeciętnego użytkownika domena jest praktycznie nie do odróżnienia od domeny powoda i w sposób niebudzący wątpliwości […]

Czytaj więcej

11.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o służbie zagranicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

10.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo konsularne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów (dieselgate)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako „Prezes UOKiK”) nałożył na Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Spółka” lub „Volkswagen Group Polska”) karę finansową w wysokości ponad 120 mln zł, co stanowi dotychczas najwyższą karę finansową w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów. Decyzja ta związana jest z […]

Czytaj więcej

7.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o wyrobach medycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

6.2.2020 r. – Publikacja ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Trzy paski nie tylko dla Adidas?

W przypadku znaków prostych i nieskomplikowanych wykazanie używania znaku towarowego w odmiennej formie, ale niezmieniającej zdolności odróżniającej może być znacznie utrudnione. Z kolei wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku unijnego wymaga odpowiednich dowodów dotyczących wszystkich państw Unii. Wyrok Sądu EU z 19.6.2019 r., T-307/17 W 2013 r. Adidas AG (dalej jako: Adidas) zgłosił w EUIPO (Urząd EU […]

Czytaj więcej

5.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o kuratorach sądowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych