21.6.2019 r. – Publikacja rozporządzenia – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

19.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

18.6.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

17.6.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

14.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo spółdzielcze

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

13.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Policji oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

12.6.2019 r. – Publikacja ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Przestępność jednorazowego podania alkoholu małoletniemu

Opis zagadnienia: Dostarczanie małoletniemu alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie go do spożycia alkoholu, stanowią przestępstwo, gdy czynnościom tym można przypisać znamię rozpijania (art. 208 KK). Czy można mówić o rozpijaniu, gdy sprawca podał małoletniemu alkohol tylko raz? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, a więc nie dziwi, że sądy udzielały odpowiedzi przeczącej (kierunek nr 2). […]

Czytaj więcej

Czy jabłko jest podobne do gruszki czyli o granicy renomy znaku towarowego

Nawet w przypadku znaków silnie renomowanych konieczne jest wykazanie podobieństwa oznaczenia późniejszego do wcześniejszego znaku renomowanego. Szczególnie ważnym aspektem jest to, że samo podobieństwo „koncepcyjne” produktów odzwierciedlających oznaczenia użyte w znakach nie wystarczy, aby ustalić „link” między znakiem wcześniejszym a późniejszym.  Wyrok Sądu Unii Europejskiej (General Court) z 31.1.2019 r., T-215/17 Pear Technologies Ltd. („Pear Technologies”) […]

Czytaj więcej

Wydanie listu żelaznego a decyzja o tymczasowym aresztowaniu

Wydanie listu żelaznego dezaktualizuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu i powoduje przyczynę, w świetle której izolacyjny środek winien być uchylony bądź zmieniony (art. 253 § 1 KPK). Postanowienie SA w Białymstoku z 2.8.2018 r., II AKz 299/18 Postanowieniem z 26.6.2018 r. SO w Białymstoku nie uwzględnił wniosku obrońcy podejrzanego o wydanie listu żelaznego w sprawie prowadzonej w Prokuraturze […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych