Owoce dla pracowników droższe o podatek VAT – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom. Sąd stwierdził, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom spółki możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, udostępnianych w ogólnodostępnej kuchni służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników […]

Czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla młodych

Od 1.8.2019 r. zaczęło obowiązywać zwolnienie z PIT dla młodych, którego limit w odniesieniu do dochodów osiągniętych w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł. Powyższe zwolnienie zostało wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

Czytaj więcej

31.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o izbach aptekarskich

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

30.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

29.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394)

Czytaj więcej

Odpowiedź na pozew po nowelizacji postępowania cywilnego

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137) wprowadza wiele zmian w postępowaniu cywilnym. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku złożenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew. Główne założenia: złożenie odpowiedzi na pozew będzie, co do zasady, obligatoryjne; skutkiem niezłożenia odpowiedzi na pozew będzie uznanie za […]

Czytaj więcej

Zasady wnoszenia pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137) wprowadza szereg zmian w postępowaniu cywilnym, w tym zmienia zasady wnoszenia pism przygotowawczych. Główne założenia: przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych; przewodniczący zarządza zwrot pisma przygotowawczego złożonego z uchybieniem terminu albo bez zarządzenia; nowelizacja […]

Czytaj więcej

26.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych

12.7.2019 r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624). Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych ma na celu kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi odnoszącymi się do umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub […]

Czytaj więcej

25.7.2019 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych