6.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Rozszerzenie kompetencji asystenta sędziego

W dniu 31.5.2019 r. skierowano do I czytania Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3480). Zaproponowana propozycja legislacyjna ma dokonać zmian nie tylko w zakresie Prawa upadłościowego, ale także w postępowaniu cywilnym. Jedną z planowanych zmian jest rozszerzenie kompetencji asystenta sędziego. Planowana zmiana ma nastąpić […]

Czytaj więcej

4.6.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę

Sąd Najwyższy uznał, że wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę na czas określony nie wymaga zasięgnięcia opinii rady okręgowej izby radców prawnych, zwracając jednocześnie uwagę na sprzeczność między regulacjami unijnymi i krajowymi w kwestii zróżnicowania wypowiadania umów o prace w zależności od okresu na jaki zostały zawarte. Stan faktyczny Radca prawny J.H. był zatrudniony w […]

Czytaj więcej

3.6.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o ewidencji ludności

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

31.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Kredyt we frankach nie jest przesłanką wyłączenia sędziego

Fakt posiadania kredytu w walucie obcej nie oznacza, że sędzia zobowiązany jest do złożenia wniosku o wyłączenie od orzekania w sprawie dotyczącej kredytu walutowego – stwierdził Sąd Najwyższy. Stan faktyczny i stanowiska sądów I i II instancji W 2008 r. A.B. zawarła umowę kredytu na cele mieszkaniowe z Bankiem „K.” S.A. Gdy A.B. zaprzestała spłaty rat we frankach […]

Czytaj więcej

30.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o opłacie skarbowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

29.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

28.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych