Zmiany w zamówieniach publicznych

12.7.2019 r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624). Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych ma na celu kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi odnoszącymi się do umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub […]

Czytaj więcej

25.7.2019 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Czytaj więcej

24.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

Prezes UOKiK: kara 2,7 mln zł za stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych

Prezes UOKiK w dniu 24.6.2019 r. nałożył na przedsiębiorstwo VGET POLSKA, która organizowała pokazy handlowe i wprowadzała konsumentów w błąd, karę finansową w wysokości ponad 2,7 mln zł. Stan faktyczny W dniu 14.2.2018 r. Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w celu wstępnego ustalenia, czy działania spółki VGET POLSKA oraz podmiotów z nią powiązanych, […]

Czytaj więcej

23.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Plan rozprawy w postępowaniu cywilnym

Projekt ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nieznaną dotąd na gruncie procedury cywilnej instytucję planowania rozprawy, której głównym celem ma być przyspieszenie postępowania i ograniczenie spraw rozpoznawanych na rozprawie. Główne założenia: Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym będzie sporządzany […]

Czytaj więcej

22.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o instytutach badawczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Cybersecurity Act już obowiązuje

W dniu 27.6.2019 r. zaczął obowiązywać tzw. akt o cyberbezpieczeństwie, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/881 z 17.4.2019 r. w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) Nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej jako: akt ws. cyberbezpieczeństwa”). Fakt, że systemy informatyczne i powszechność usług telekomunikacyjnych stały się podstawą funkcjonowania społeczeństwa […]

Czytaj więcej

19.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych