27.5.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

24.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie roślin

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Wyższe kary za pedofilię w nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm RP 15.5.2019 r. w I czytaniu przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3451). Zmiany w Kodeksie karnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1800 ze zm., dalej jako: KK) mają na celu zaostrzenie kar za akty pedofilskie, zwłaszcza skierowane przeciwko najmłodszym dzieciom, które pozostają pod pieczą sprawcy. […]

Czytaj więcej

23.5.2019 r. – Publikacja ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

22.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

21.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o działach administracji rządowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych z powodu konfliktu interesów

Adwokat reprezentujący jedną ze stron postępowania rozwodowego nie może zostać pełnomocnikiem drugiej z nich w sprawie podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Podjęcie się prowadzenia sprawy na rzecz strony przeciwnej skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarna, której konsekwencją może być kara zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych – uznał Sąd Najwyższy. Stan faktyczny Adwokat M.N. była pełnomocnikiem E.Z. w sprawie jej rozwodu z M.Z. Po […]

Czytaj więcej

20.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

17.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o muzeach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

16.5.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych