Cybersecurity Act już obowiązuje

W dniu 27.6.2019 r. zaczął obowiązywać tzw. akt o cyberbezpieczeństwie, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/881 z 17.4.2019 r. w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) Nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej jako: akt ws. cyberbezpieczeństwa”). Fakt, że systemy informatyczne i powszechność usług telekomunikacyjnych stały się podstawą funkcjonowania społeczeństwa […]

Czytaj więcej

19.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

17.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

16.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Umowa dowodowa w nowelizacji KPC

5.7.2019 r. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137). W ustawie, w postępowaniu gospodarczym, ma się pojawić nieznana do tej pory w polskim porządku prawnym, umowa dowodowa. Zgodnie z przepisem art. 4588 KPC: § 1. Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów […]

Czytaj więcej

15.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Pozew oczywiście bezzasadny (lub pozorny)

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu m.in. ograniczenie nadużyć prawa procesowego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje w tym zakresie m.in. ustalenie sposobu postępowania z pozwami oczywiście bezzasadnymi. Sąd, w przypadku pozwu oczywiście bezzasadnego, będzie mógł oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym bez podejmowania […]

Czytaj więcej

12.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

11.7.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych