8.4.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

5.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

4.4.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Wielki Piątek dniem wolnym, ale nie dla wszystkich

Austriackie przepisy, na mocy których Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy tylko dla pracowników będących członkami niektórych kościołów, skutkujące tym, że jedynie ci pracownicy mają prawo – jeżeli są zobowiązani pracować w ten dzień – do dodatku do wynagrodzenia, stanowią bezpośrednią dyskryminację ze względu na religię. Stan faktyczny Na podstawie austriackich przepisów dla członków […]

Czytaj więcej

3.4.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Jak osoba zatrudniona/uczestnik może wycofać się z PPK

1.1.2019 r. weszła w życie ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej jako: PPKU). Pracownicze plany kapitałowe mają być dobrowolnym ale powszechnym systemem. Oznacza to, że do PPK niejako z „automatu” zapisane będą wszystkie osoby, co do których zachodzi obowiązek wprowadzenia PPK. Wiemy na pewno, że podmioty […]

Czytaj więcej

2.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

1.4.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Pozostawanie w stosunku pracy przy wykonywaniu zawodu adwokata

Adwokat nie może wykonywać swojego zawodu: jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do jego wykonywania, jeżeli został ubezwłasnowolniony, w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych oraz jeżeli pozostaje w stosunku pracy. Co do ostatniego zakazu istnieje jednak wyjątek, bowiem jeżeli adwokat jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, […]

Czytaj więcej

29.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rybołówstwie morskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych