Nowelizacja KPC przewiduje obowiązkowe tworzenie planów rozprawy w toku posiedzenia przygotowawczego

Planowana nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – KPC przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań usprawniających i przyspieszających postępowania przed sądami w sprawach cywilnych. Jednym z nich ma być obowiązek sporządzania planów rozprawy, zawierających rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępujących w tym zakresie postanowienie dowodowe. Plan rozprawy będzie sporządzany z udziałem stron w toku posiedzenia przygotowawczego.  Plan […]

Czytaj więcej

10.7.2019 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, decyzji rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

9.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Klauzula generalna jako nowa instytucja polskiego procesu cywilnego

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego może znacząco wpłynąć na ograniczenie nadużyć prawa procesowego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje wprowadzenie do KPC nowej instytucji – klauzuli generalnej nadużycia prawa podmiotowego. Zakres zastosowania klauzuli będzie stosunkowo wąski, z uwagi na to, że będzie to nowa […]

Czytaj więcej

8.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

5.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

4.7.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

3.7.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o publicznej służbie krwi

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

2.7.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

1.7.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych