Obowiązek utrzymania małżonka obywatela Unii

Stosunek zależności mogący uzasadniać przyznanie pochodnego prawa pobytu dla obywatela państwa trzeciego nie istnieje wyłącznie z tego powodu, że ten obywatel razem z obywatelem Unii są zobowiązani do wspólnego pożycia na podstawie obowiązków wynikających z małżeństwa. Stan faktyczny RH, pełnoletni obywatel Maroka, zawarł w Hiszpanii związek małżeński z pełnoletnią obywatelką Hiszpanii, która nigdy nie korzystała ze swobody […]

Czytaj więcej

Przesłanka negatywna nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu spółki

Zakres regulacji art. 96 ust. 7 OfertaPublU ogranicza się wyłącznie do zagadnienia temporalnego. Stanowi on jednocześnie trzecią spośród przesłanek wydania decyzji, o której mowa w ust. 6 art. 96 OfertaPublU, mianowicie termin, w którym wymieniona kara pieniężna może być nałożona – orzekł NSA (wyrok z 20.9.2019 r. II GSK 2372/17). Stan faktyczny Wobec Skarżącego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne […]

Czytaj więcej

19.3.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.3.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

17.3.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o statystyce publicznej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Odliczanie VAT od paliwa i samochodu

Podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z samochodem osobowym w sytuacji, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej – orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Opis stanu faktycznego W dniu 23.10.2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa […]

Czytaj więcej

16.3.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

COVID-19 – najnowsze wytyczne władz państwowych

Podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów i Wiceministrów, która miała miejsce 11.3.2020 r. ogłoszono, że w związku z rozszerzającym się zjawiskiem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 i zagrożeniem epidemicznym, w celach prewencyjnych od 12.3.2020 r. do 25.3.2020 r. (włącznie), obligatoryjnie i czasowo zawieszona zostaje działalność placówek oświatowych oraz kultury. Nakazano zaprzestania prowadzenia zajęć dydaktycznych dla […]

Czytaj więcej

13.3.2020 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

12.3.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych