8.10.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

7.10.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o pracy na morzu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

27.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Samodzielna kontrola stanu trzeźwości pracownika – objaśnienie prawne na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6.3.2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648, dalej jako: RMiŚPU) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się 29.7.2019 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o objaśnienie prawne dotyczące prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów ustawy z 26.19.1882 r. o wychowaniu […]

Czytaj więcej

26.9.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

25.9.2019 r. – Publikacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych

11.9.2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do Senatu i jeśli nie zostaną zgłoszone poprawki, następnym krokiem będzie podpisanie jej przez Prezydenta. Planowany termin wejścia ustawy w życie to początek 2021 r. Resort przedsiębiorczości i technologii pracował nad nowelizacją kilka miesięcy, pierwsze projekty pojawiły się wiosną 2019 r., kiedy ustawa […]

Czytaj więcej

Sprzedaż polisolokat niezgodna z prawem?

Oznaczenie świadczenia pozostawione jednej ze stron stosunku prawnego nie być pozostawione do swobodnego uznania strony, powinno być oparte na obiektywnej i poddającej się weryfikacji podstawie, dlatego umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powinny już w chwili powstania zobowiązania określać obiektywne i weryfikowalne dane służące do wyceny konta i rozliczenia – orzekł Sąd […]

Czytaj więcej

Kara za naruszenie podstawowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych nałożona przez Prezesa UODO

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: KPA) oraz art. 7 ust 1 i ust. 2, art. 60, art. 101, art. 103 ustawy o ochronie danych osobowych z 10.5.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej jako: OchrDanychU) w zw. z art. 5 ust. […]

Czytaj więcej

24.9.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych