28.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

27.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o nasiennictwie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

ETPCz: Państwo ma obowiązek chronić obywateli przed smogiem

Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę Cordella i innych przeciwko Włochom (połączone skargi nr 54414/13 i 54264/15) uznał, że sytuacja poważnego zanieczyszczenia powietrza przy braku skutecznych działań podejmowanych przez organy państwowe stanowi zagrożenie dla zdrowia i narusza prawa podstawowe skarżących.   Stan faktyczny   Wobec bezczynności włoskich władz skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosło […]

Czytaj więcej

26.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

25.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo o notariacie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

22.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o bateriach i akumulatorach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

20.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

19.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców

Europejski filar praw socjalnych zawiera m.in. sprawiedliwe warunki pracy, równy dostęp do rynku pracy kobiet i mężczyzn oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance), której podstawę stanowi deliberowana dyrektywa Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dalej jako: dyrektywa), która ma uchylić dyrektywę Rady […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych