Ujednolicenie opłat od pozwu w procesie cywilnym po nowelizacji

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469; dalej jako: ZmKPC19) wprowadziła pierwsze od 12 lat zmiany w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.; dalej jako: KSCU) dotyczące wysokości opłat od […]

Czytaj więcej

25.10.2019 r. – Publikacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Skutek wzajemnego naruszenia dóbr osobistych

Chociaż w przypadku wzajemnego naruszenia dóbr osobistych roszczenia z art. 24 § 1 KC nie znoszą się i okoliczność ta nie implikuje automatycznego oddalenia roszczeń wywodzonych z tego przepisu, to jednak nie jest ona irrelewantna dla oceny tych roszczeń – tak orzekł Sąd Najwyższy. Opis stanu faktycznego Powództwo w sprawie dotyczyło ochrony dóbr osobistych. J.R., który w pozwie […]

Czytaj więcej

24.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo pocztowe oraz ustawie – Prawo telekomunikacyjne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

23.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Czy można bezkarnie zmienić słowa hymnu narodowego?

Sąd Najwyższy w wyroku z 14.10.2019 r. stwierdził, że zmiana słów hymnu narodowego nie stanowi wykroczenia. Stan faktyczny W 2015 r. pozwany Jan Kapela, poeta i publicysta, dokonał publikacji filmu zatytułowanego „Polacy witają uchodźców”, który stanowił przeróbkę hymnu narodowego. W filmie tym zmieniono słowa hymnu, a całość została nagrana na tle Pałacu Prezydenckiego. Pozwany śpiewał m.in.: […]

Czytaj więcej

Nieważność umowy kredytu „frankowego”

Umowa kredytu frankowego zawierająca nieuczciwe warunki może zostać unieważniona przez sąd krajowy. Jednak gdyby takie unieważnienie spowodowało niekorzystne skutki dla konsumenta, to ten konsument może nie wyrazić na nie zgody. Stan faktyczny W 2008 r. K. Dziubak i J. Dziubak, jako konsumenci, zawarli umowę kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska SA (dalej jako: RB). Umowa dotyczyła kredytu, którego wartość była wyrażona […]

Czytaj więcej

22.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

18.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o transporcie kolejowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych