7.3.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie recept

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

6.3.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

5.3.2019 r. –Prezydent RP podpisał ustawę o Agencji Badań Medycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

4.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

Zmiany w KSH: Przekształcenie spółek osobowych (od 1.3.2019 r.)

Warunkiem dopuszczalności przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, jest wypowiedzenie się za przekształceniem nie tylko wszystkich komplementariuszy, ale także komandytariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych. Cel nowelizacji Celem nowelizacji jest usunięcie omyłki legislacyjnej. Dotychczasowe brzmienie art. 571 KSH odwoływało się bowiem do komandytariuszy reprezentujących 2/3 sumy komandytowej, zamiast sum komandytowych. Stosownie do […]

Czytaj więcej

1.3.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

28.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o grach hazardowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

27.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

26.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach 2019 – prof. Adam Mariański

Profesor Adam Mariański m.in. o zmianach w ordynacji podatkowej, rozliczaniu samochodów służbowych i cenach transferowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych