17.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

16.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Umowa o pracę a umowa o świadczenie usług w świetle woli stron

Przy rozstrzyganiu o kwalifikacji prawnej umowy o świadczenie usług konieczne jest wzięcie pod uwagę całego zespołu cech charakterystycznych, odróżniających umowę o pracę od innych umów oraz rozważenie, czy cechy te są przeważające i czy uzasadniają uznanie istnienia stosunku pracy – orzekł Sąd Najwyższy 16.5.2019 r. (II PK 27/18). Opis stanu faktycznego Okoliczności faktyczne sprawy dotyczyły […]

Czytaj więcej

15.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego

W dniu 4.9.2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano projekt ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz .1694). Nowelizacją oprócz zmian w kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostały również zmiany w ustawach kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a […]

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Najistotniejszą zmianą nowelizacji z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1043; dalej jako: ustawa zmieniająca) jest wprowadzenie zupełnie nowej instytucji zastępczego świadectwa pracy wydawanego przez sąd rejonowy. Nowelizacja wprowadza także drobne, ale ważne zmiany przepisów dot. dyskryminacji w zatrudnieniu, a także polepsza sytuację pracownika mobbingowanego. […]

Czytaj więcej

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej zwrotu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za dopuszczalne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która określa zwrot podatku od towarów i usług. Stan faktyczny Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. określił A.B. zwrot podatku od towarów i usług w kwocie ponad 870 tys. zł. Gdy podatnik złożył odwołanie od decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. nadał jej rygor […]

Czytaj więcej

Naruszenia dóbr osobistych w Internecie

1. Należy rozróżnić kwestię naruszenia dóbr osobistych w artykule i w komentarzach umieszczonych pod nim. 2. Strona powodowa domagając się od osoby prowadzącej portal internetowy zaprzestania naruszenia dóbr osobistych przez zobowiązanie jej do usunięcia ze strony internetowej inkryminowanego artykułu wraz z komentarzami i zamieszczenia oświadczenia (przeprosin) odpowiedniej treści, dotyczącego zarówno artykułu, jak i komentarzy, w […]

Czytaj więcej

14.10.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

11.10.2019 r. – Publikacja ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych