Zmiany w podatkach 2019 – prof. Adam Mariański

Profesor Adam Mariański m.in. o zmianach w ordynacji podatkowej, rozliczaniu samochodów służbowych i cenach transferowych.

Czytaj więcej

Pozycjonowanie reklamy kancelarii adwokackiej w internecie

Sąd Najwyższy uznał, że niedozwoloną reklamą działalności zawodowej adwokata jest wykupienie usługi, dzięki której jego kancelaria była pozycjonowana w preferencyjnym, w stosunku do innych adwokatów, miejscu w wyszukiwarce internetowej.   – postanowienie SN z 8.1.2019 r., II DSI 9/18   Stan faktyczny   Adwokat A.S. został obwiniony przez rzecznika dyscyplinarnego o korzystanie z niedozwolonej reklamy […]

Czytaj więcej

25.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

22.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kierujących pojazdami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.2.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej

20.2.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o giełdach towarowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej

19.2.2019 r. – Publikacja ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wykonywania lotów dronami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r. poz. 94) wprowadza istotne zmiany w przepisach regulujących wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych. Celem nowelizacji jest przede wszystkim określenie zasad […]

Czytaj więcej

14.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

13.2.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks wyborczy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych