Nieudana operacja nie zawsze jest skutkiem błędu medycznego

Fakt, że operacja nie zakończyła się powodzeniem nie zawsze oznacza, iż lekarz popełnił błąd medyczny. Jeśli ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że proces diagnostyczno-leczniczy pacjentki w czasie hospitalizacji był zgodny z aktualną wiedzą medyczną i przeprowadzony został z należytą starannością, nie można uznać, iż doszło do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością […]

Czytaj więcej

23.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

20.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

19.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji rady Ministrów.

Czytaj więcej

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w zakresie kosztu SMS-ów premium wysyłanych w trakcie gry

Sąd Najwyższy uznał, że konieczne jest rozróżnienie informacji istotnych dla konsumenta, których pominięcie może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, od informacji nieistotnych, które nie są nieodzowne do podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Dlatego przedsiębiorca, który informuje konsumenta o kosztach opcji dodatkowych interaktywnych gier na telefony komórkowe oraz na bieżąco powiadamia go o przekroczeniu rozsądnie określonych limitów […]

Czytaj więcej

17.12.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

16.12.2019 r. – Orzeczenie SN w sprawie obniżenia prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Nowy system własności przemysłowej korzystny dla przedsiębiorców

Przejrzystość, proste i jednolite zasady w ubieganiu się o patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory przemysłowe, czy prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, powiększone prawne zaplecze ekspertów w sferze systemu własności przemysłowej, a także efektywna prace Urzędu Patentowego uskutecznione poprzez ustanowienie nad nim nadzoru ministra ds. gospodarki, to jedne z postulatów obowiązującej od nowego, […]

Czytaj więcej

Dodatnia wartość firmy (goodwill) a PCC

Dodatnia wartość firmy (goodwill) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest wartością wyrażoną w pieniądzu przyjętą do celów podatkowych i bilansowych oraz ma charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Stan faktyczny Spółka nabyła przedsiębiorstwo. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), pobrał ten podatek, biorąc za podstawę opodatkowania określoną w […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych