Błąd systemu e-PUAP nie może obciążać podatnika

Jeżeli przy doręczeniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – systemu e-PUAP wystąpią problemy techniczne umożliwiające adresatowi pobranie dokumentu, organ podatkowy doręcza korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin do wniesienia odwołania od tej decyzji biegnie od odebrania przesyłki pocztowej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stan faktyczny Doradca podatkowy – pełnomocnik „D.” S.A. wniósł […]

Czytaj więcej

6.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks karny oraz ustawie – Kodeks postępowania cywilnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

5.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

4.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie egzaminu konsularnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

31.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

30.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla osoby bliskiej

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 KC – orzekł Sąd Najwyższy (I NSNZP 2/19). Opis stanu faktycznego Powód A.P. 16.1.2010 r. zgłosił się do izby przyjęć Szpitala (…) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w W. z powodu […]

Czytaj więcej

29.10.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

28.10.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ujednolicenie opłat od pozwu w procesie cywilnym po nowelizacji

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469; dalej jako: ZmKPC19) wprowadziła pierwsze od 12 lat zmiany w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.; dalej jako: KSCU) dotyczące wysokości opłat od […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych