Ograniczenia podejmowania dodatkowego zajęcia przez notariusza

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że notariusz nie może dodatkowo sprawować funkcji członka rady nadzorczej, jest to bowiem działalność polegającą na zajmowaniu się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach, która mogłaby uchybiać powadze wykonywania zawodu notariusza. – Wyrok NSA z 19.12.2018 r., II GSK 4616/16   Notariusz P.R. zwrócił się do Rady Izby Notarialnej w […]

Czytaj więcej

13.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

12.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

11.3.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

8.3.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Przemysł 4.0: Powstała Fundacja Platforma Przemysłu

Na mocy ustawy z 17.1.2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (DzU. z 2019 r. poz. 229, dalej jako: FPPPU) powstała fundacja, której celem jest transformacja polskiego przemysłu do poziomu zwanego Przemysłem 4.0. Charakteryzuje się on postępującą transformacją cyfrową, automatyzacją, wymianą danych oraz powstawaniem sieci połączeń pomiędzy produktami, łańcuchami wartości i modelami biznesowymi.   Celem […]

Czytaj więcej

7.3.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie recept

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

6.3.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

5.3.2019 r. –Prezydent RP podpisał ustawę o Agencji Badań Medycznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

4.3.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych