25.10.2019 r. – Publikacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Skutek wzajemnego naruszenia dóbr osobistych

Chociaż w przypadku wzajemnego naruszenia dóbr osobistych roszczenia z art. 24 § 1 KC nie znoszą się i okoliczność ta nie implikuje automatycznego oddalenia roszczeń wywodzonych z tego przepisu, to jednak nie jest ona irrelewantna dla oceny tych roszczeń – tak orzekł Sąd Najwyższy. Opis stanu faktycznego Powództwo w sprawie dotyczyło ochrony dóbr osobistych. J.R., który w pozwie […]

Czytaj więcej

24.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo pocztowe oraz ustawie – Prawo telekomunikacyjne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

23.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Czy można bezkarnie zmienić słowa hymnu narodowego?

Sąd Najwyższy w wyroku z 14.10.2019 r. stwierdził, że zmiana słów hymnu narodowego nie stanowi wykroczenia. Stan faktyczny W 2015 r. pozwany Jan Kapela, poeta i publicysta, dokonał publikacji filmu zatytułowanego „Polacy witają uchodźców”, który stanowił przeróbkę hymnu narodowego. W filmie tym zmieniono słowa hymnu, a całość została nagrana na tle Pałacu Prezydenckiego. Pozwany śpiewał m.in.: […]

Czytaj więcej

Nieważność umowy kredytu „frankowego”

Umowa kredytu frankowego zawierająca nieuczciwe warunki może zostać unieważniona przez sąd krajowy. Jednak gdyby takie unieważnienie spowodowało niekorzystne skutki dla konsumenta, to ten konsument może nie wyrazić na nie zgody. Stan faktyczny W 2008 r. K. Dziubak i J. Dziubak, jako konsumenci, zawarli umowę kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska SA (dalej jako: RB). Umowa dotyczyła kredytu, którego wartość była wyrażona […]

Czytaj więcej

22.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

18.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o transporcie kolejowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

17.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych