21.11.2019 r. – Orzeczenie TK w sprawie kompetencji referendarza sądowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Przetwarzanie danych wrażliwych przez operatorów wyszukiwarek internetowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zakaz lub ograniczenie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (wrażliwych) dotyczy również operatora wyszukiwarki internetowej w zakresie zobowiązań, kompetencji i możliwości, jako administratora danych. Odpowiedzialność operatora wyszukiwarki istnieje nie za to, że dane wrażliwe zostały zamieszczone na stronie internetowej udostępnianej przez osobę trzecią, ale za odsyłanie do tej strony, a […]

Czytaj więcej

20.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o sporcie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

19.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

18.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Prezes UODO nakłada karę za utrudnianie realizacji praw osób, których dane dotyczą

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „Prezes UODO”) stwierdził naruszenie przepisów art. 5 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 1 lit. b oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie […]

Czytaj więcej

15.11.2019 r. – Publikacja ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

14.11.2019 r. – Publikacja ustawy o pracy na statkach rybackich

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Opodatkowanie systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne, jako zespół paneli fotowoltaicznych wraz z układami połączeń pomiędzy nimi, bezspornie stanowi instalację produkcyjną. Jednakże budowa paneli oraz funkcja, jaką spełniają – zamiana energii słonecznej na elektryczną, sprawiają, że należy za budowle uznać jedynie ich części budowlane, o ile je posiadają. Stan faktyczny Spółka zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1 MW […]

Czytaj więcej

Pierwsza „odfrankowiona” umowa po wyroku TSUE

W dniu 11.10.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał pierwszy prawomocny wyrok po orzeczeniu wydanym przez TSUE w sprawie kredytu frankowego (C-260/18). Sąd w całości oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1792/17) i stwierdził, że umowa o kredyt – po zniwelowaniu niedozwolonej klauzuli umownej indeksacyjnej – nadal jest […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych