12.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

11.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

8.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

7.6.2018 r. – Publikacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej

6.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, decyzji Rady Ministrów oraz oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej

5.6.2018 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz prac Sejmu RP.

Czytaj więcej

4.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

1.6.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

30.5.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Kodeks cywilny

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

29.5.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych