Zmiana nazwiska o charakterze ośmieszającym

Zmiana nazwiska może nastąpić tylko na zasadach określonych w ustawie i można jej dokonać jedynie z ważnych powodów. Subiektywne przekonanie osoby żądającej zmiany co do ośmieszającego charakteru noszonego nazwiska nie jest przesłanką administracyjnej zmiany tego nazwiska – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Stan faktyczny Skarżący wnioskiem z 5.4.2019 r. zwrócił się do Urzędu Stanu […]

Czytaj więcej

Wykazanie opieki naprzemiennej w celu uzyskania świadczenia 500+

Stwierdzenie istnienia opieki naprzemiennej dla celów przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko tzw. 500+ musi wynikać z orzeczenia sądu, którego nie może zastąpić oświadczenie rodziców o wspólnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Prezydent Miasta B. odmówił przyznania W.G. świadczenia wychowawczego na dziecko. Wnioskodawca twierdził, że córka zamieszkuje z nim i pozostaje na jego utrzymaniu. Po […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych

Nie tylko zamawiający, ale i wykonawca może zostać ukarany za to, że umowę zmieniono niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie ustanowieniu obopólnej odpowiedzialności w uregulowaniach krajowych – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opis stanu faktycznego Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy zasadniczo wykładni art. 1 ust. 2 […]

Czytaj więcej

8.6.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

5.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

4.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

3.6.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Bierność pełnomocnika nie uzasadnia przywrócenia terminu

Bezczynne oczekiwanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu na kserokopię akt sprawy w trakcie biegu terminu do złożenia środka odwoławczego i po jego upływie nie może zostać uznany za okoliczność wyłączającą winę w niedochowaniu terminów procesowych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M.S. na postępowanie Urzędu Patentowego w sprawie zgłoszenia wynalazku. Skarżąca wniosła […]

Czytaj więcej

Przymusowy zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami taki urlop będzie udzielany bez zgody zatrudnionego, w terminie wskazanym przez pracodawcę i z pominięciem planu urlopów. Taką propozycję przewiduje skierowany do pierwszego czytania w Sejmie projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0). Prawo do urlopu wypoczynkowego […]

Czytaj więcej

Praca cudzoziemców w Polsce podczas epidemii

Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16.5.2020 r., tzw. tarcza 3.0. ustanawia szereg zmian w KoronawirusU, m.in. szczególne regulacje w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców na ternie RP podczas epidemii COVID-19. Obowiązujące obecnie przepisy […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych