Opodatkowanie systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne, jako zespół paneli fotowoltaicznych wraz z układami połączeń pomiędzy nimi, bezspornie stanowi instalację produkcyjną. Jednakże budowa paneli oraz funkcja, jaką spełniają – zamiana energii słonecznej na elektryczną, sprawiają, że należy za budowle uznać jedynie ich części budowlane, o ile je posiadają. Stan faktyczny Spółka zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1 MW […]

Czytaj więcej

Pierwsza „odfrankowiona” umowa po wyroku TSUE

W dniu 11.10.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał pierwszy prawomocny wyrok po orzeczeniu wydanym przez TSUE w sprawie kredytu frankowego (C-260/18). Sąd w całości oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1792/17) i stwierdził, że umowa o kredyt – po zniwelowaniu niedozwolonej klauzuli umownej indeksacyjnej – nadal jest […]

Czytaj więcej

13.11.2019 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

12.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Akcyza na pojazdy hybrydowe o 50% mniejsza

25.10. 2019 Prezydent podpisał ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski – druk Nr 3813), która przewiduje obniżoną o 50% stawkę tego podatku dla pojazdów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym. Zredukowanie obciążeń fiskalnych stanowi przejaw realizacji polityki opartej na rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, w odpowiedzi na nałożone obowiązki Dyrektywą Parlamentu i […]

Czytaj więcej

8.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

7.11.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Błąd systemu e-PUAP nie może obciążać podatnika

Jeżeli przy doręczeniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – systemu e-PUAP wystąpią problemy techniczne umożliwiające adresatowi pobranie dokumentu, organ podatkowy doręcza korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin do wniesienia odwołania od tej decyzji biegnie od odebrania przesyłki pocztowej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stan faktyczny Doradca podatkowy – pełnomocnik „D.” S.A. wniósł […]

Czytaj więcej

6.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks karny oraz ustawie – Kodeks postępowania cywilnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

5.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych