2.6.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zgłoszeń celnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

1.6.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

28.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo farmaceutyczne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

27.5.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw.

Czytaj więcej

26.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Choroba jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym

Choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim nie jest okolicznością wystarczającą do wykazania braku winy. Strona musi bowiem uprawdopodobnić, że rodzaj choroby uniemożliwiał dokonanie danej czynności oraz że nie istniała możliwość skorzystania z pomocy innych osób. Stwierdzenie niezdolności do czynności prawnych, z uwagi na to, że odnosi się do określonej konstrukcji prawnej, nie należy do kompetencji lekarza rodzinnego […]

Czytaj więcej

Ryzyko nieprawidłowego obsługiwania platformy ePUAP obciąża organ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stanął na stanowisku, zgodnie z którym ryzyko nieodebrania przez organ administracji publicznej wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej wniosku, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty elektronicznej organu, a tym bardziej elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, obciąża ten organ, a problemy techniczne związane z funkcjonowaniem środków komunikacji elektronicznej nie […]

Czytaj więcej

25.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo oświatowe

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Ujawnienie danych osobowych lekarzy w kontrakcie NFZ

Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i szczególnej odpowiedzialności, stąd też winni być podmiotami możliwymi do pełnej identyfikacji na płaszczyźnie zawodowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Opis stanu faktycznego Do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Ł. wpłynął wniosek 11.7.2019 r. Stowarzyszenia A z/s w W. w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) o […]

Czytaj więcej

22.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o tachografach

nformujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych