30.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla osoby bliskiej

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 KC – orzekł Sąd Najwyższy (I NSNZP 2/19). Opis stanu faktycznego Powód A.P. 16.1.2010 r. zgłosił się do izby przyjęć Szpitala (…) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w W. z powodu […]

Czytaj więcej

29.10.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

28.10.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Ujednolicenie opłat od pozwu w procesie cywilnym po nowelizacji

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469; dalej jako: ZmKPC19) wprowadziła pierwsze od 12 lat zmiany w ustawie z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.; dalej jako: KSCU) dotyczące wysokości opłat od […]

Czytaj więcej

25.10.2019 r. – Publikacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Skutek wzajemnego naruszenia dóbr osobistych

Chociaż w przypadku wzajemnego naruszenia dóbr osobistych roszczenia z art. 24 § 1 KC nie znoszą się i okoliczność ta nie implikuje automatycznego oddalenia roszczeń wywodzonych z tego przepisu, to jednak nie jest ona irrelewantna dla oceny tych roszczeń – tak orzekł Sąd Najwyższy. Opis stanu faktycznego Powództwo w sprawie dotyczyło ochrony dóbr osobistych. J.R., który w pozwie […]

Czytaj więcej

24.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo pocztowe oraz ustawie – Prawo telekomunikacyjne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

23.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz decyzji Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Czy można bezkarnie zmienić słowa hymnu narodowego?

Sąd Najwyższy w wyroku z 14.10.2019 r. stwierdził, że zmiana słów hymnu narodowego nie stanowi wykroczenia. Stan faktyczny W 2015 r. pozwany Jan Kapela, poeta i publicysta, dokonał publikacji filmu zatytułowanego „Polacy witają uchodźców”, który stanowił przeróbkę hymnu narodowego. W filmie tym zmieniono słowa hymnu, a całość została nagrana na tle Pałacu Prezydenckiego. Pozwany śpiewał m.in.: […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych