Czy można bezkarnie zmienić słowa hymnu narodowego?

Sąd Najwyższy w wyroku z 14.10.2019 r. stwierdził, że zmiana słów hymnu narodowego nie stanowi wykroczenia. Stan faktyczny W 2015 r. pozwany Jan Kapela, poeta i publicysta, dokonał publikacji filmu zatytułowanego „Polacy witają uchodźców”, który stanowił przeróbkę hymnu narodowego. W filmie tym zmieniono słowa hymnu, a całość została nagrana na tle Pałacu Prezydenckiego. Pozwany śpiewał m.in.: […]

Czytaj więcej

Nieważność umowy kredytu „frankowego”

Umowa kredytu frankowego zawierająca nieuczciwe warunki może zostać unieważniona przez sąd krajowy. Jednak gdyby takie unieważnienie spowodowało niekorzystne skutki dla konsumenta, to ten konsument może nie wyrazić na nie zgody. Stan faktyczny W 2008 r. K. Dziubak i J. Dziubak, jako konsumenci, zawarli umowę kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska SA (dalej jako: RB). Umowa dotyczyła kredytu, którego wartość była wyrażona […]

Czytaj więcej

22.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

21.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu przedsiębiorców

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

18.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o transporcie kolejowym

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

17.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

16.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, decyzji Rady Ministrów oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Umowa o pracę a umowa o świadczenie usług w świetle woli stron

Przy rozstrzyganiu o kwalifikacji prawnej umowy o świadczenie usług konieczne jest wzięcie pod uwagę całego zespołu cech charakterystycznych, odróżniających umowę o pracę od innych umów oraz rozważenie, czy cechy te są przeważające i czy uzasadniają uznanie istnienia stosunku pracy – orzekł Sąd Najwyższy 16.5.2019 r. (II PK 27/18). Opis stanu faktycznego Okoliczności faktyczne sprawy dotyczyły […]

Czytaj więcej

15.10.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego

W dniu 4.9.2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano projekt ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz .1694). Nowelizacją oprócz zmian w kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostały również zmiany w ustawach kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych