Koszty uzyskania przychodów z działalności detektywistycznej

Detektyw może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na ubranie, bilety wstępu i gastronomię poniesione w celu maskowania się osób śledzących. Stan faktyczny Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach świadczy usługi detektywistyczne. Polegają one głównie na zdobywaniu określonych dowodów (dokumentacja zdjęciowa, nagrywanie filmów, stwierdzanie miejsca pobytu osób itp.). Podatnik i jego pracownicy bądź […]

Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe a COVID-19

Wskutek wprowadzenia zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przesunięto o pół roku termin na zawarcie umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi i umów o prowadzenie PPK przez podmioty (pracodawców) zatrudniające powyżej 50 osób (od 50 do 249 osób) według stanu na 30.6.2019 r., tj. odpowiednio z 24.4.2020 r. na 27.10.2020 r. (umowa o zarządzenie […]

Czytaj więcej

Likwidacja masy upadłości po nowelizacji upadłości konsumenckiej

W dniu 24.3.2020 r. weszła w życie nowelizacja PrUpad (ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), która diametralnie zmieniła zasady rządzące upadłością osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Zmiany nie ominęły również fazy likwidacyjnej. Szeroko komentowana nowelizacja Prawa upadłościowego zmieniła […]

Czytaj więcej

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji, podczas wykonywania powinności służbowych

Do przyjęcia dokonania przestępstwa z art. 222 § 1 KK konieczne jest zrealizowanie czynności naruszającej nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy (np. kopnięcie, uderzenie, ugodzenie rzuconym kamieniem). Zwrot normatywny „narusza nietykalność cielesną” obejmuje w istocie wszelkie możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną drugiej osoby, w tym również popchnięcie (odepchnięcie). Opis […]

Czytaj więcej

Treść zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w związku z COVID-19

Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.; dalej jako: ZmKoronawirusU20) wprowadziła zmiany nie tylko do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]

Czytaj więcej

Dokumenty sporządzone w języku obcym dowodami w postępowaniu administracyjnym

Przedstawienie jako dowodów w sprawie dokumentów sporządzonych w języku obcym nie oznacza braku konieczności odniesienia się przez organ do takich dowodów. Organy są bowiem zobowiązane w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy a dopiero na podstawie jego całokształtu ocenić, czy dana okoliczność została udowodniona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku […]

Czytaj więcej

Pominięcie pełnomocnika podatnika jako wykluczające zastosowanie kary porządkowej

Jeżeli organ podatkowy skierował wezwanie bezpośrednio do podatnika, czyli z pominięciem pełnomocnika ustanowionego przez tego podatnika, a podatnik do tego wezwania się nie zastosuje, to organ nie może ukarać podatnika karą porządkową. Stan faktyczny Wobec podatnika została wszczęta kontrola podatkowa. Podatnik wyznaczył pełnomocnika do reprezentowania go podczas kontroli. Złożone do akt pełnomocnictwo obejmowało pełen zakres […]

Czytaj więcej

Przychód z nieodpłatnych świadczeń a wykonywanie czynności kontrolnych w spółce zależnej

Akcjonariusz przez świadczenie tych usług uzyskuje ekwiwalent poprzez możliwość skorzystania z prawa do dywidendy z zysku skarżącej spółki i przysługujące mu prawo do majątku skarżącej spółki w przypadku jej likwidacji. Działania nadzorcze dokonywane przez akcjonariusza także w postaci wykonywania kontroli w skarżącej spółce przez ekspertów, mają na celu zapewnienie jej właściwego funkcjonowania w aspekcie ekonomicznym, […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane w okresie COVID-19

Ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako: KoronawirusU) wprowadza uproszczone procedury budowlane. Możliwe jest wyłączenie niektórych przepisów ustawy prawo budowlane, jednak wyłącznie w sytuacji podejmowania działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ustawa ma […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz Autorzy: r.pr. Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, r.pr. Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki Zmienione przepisy bezpośrednio: 208, art. 222, art. 2341, art. 238, art. 371, […]

Czytaj więcej
123
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych