Korzystanie ze służbowego komputera w czasie pracy w celach prywatnych przyczyną do dyscyplinarki

Obowiązek powstrzymania się od wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń i materiałów bez wyraźnej zgody pracodawcy można uznać za elementarny. Z drugiej strony etap stosowania prawa powinien uwzględniać sytuacje, które zaaprobują zachowanie pracownika odbiegające od opisanego powyżej standardu. Chodzi o sytuacje, w których „w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy” pracownik skorzysta ze […]

Czytaj więcej

15.10.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Czytaj więcej

Niewypełnianie obowiązków rodzinnych przez dzieci a wydziedziczenie

Dzieci, które nie wypełniają obowiązków rodzinnych – nie wspierają ojca w potrzebie, mogą zostać wydziedziczone, nawet jeśli spadkodawca przyczyniał się do powstania konfliktu rodzinnego. Wyrok SN z 23.3.2018 r., I CSK 424/17 Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powodów tytułem zachowku po 150 000 zł z odsetkami ustawowymi. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, […]

Czytaj więcej

2.2.2018 r. – Publikacja ustawy budżetowej na rok 2018

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej

28.12.2017 r. – Publikacja zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

Czytaj więcej

18.7.2017 r. – Ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, ustaw podpisanych przez Prezydenta RP prac Sejmu RP

Czytaj więcej

4.5.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz ustaw podpisanych przez Prezydenta RP

Czytaj więcej

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę. Uchwała SN z 29.6.2016 r., III CZP 25/16     Wyrokiem z 31.1.2013 r. SR, uwzględniając częściowo powództwo powoda, nakazał pozwanym spółkom umożliwienie powódce dostępu do określonych urządzeń znajdujących […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodków szkolenia kierowców a uzyskane uprawnienia

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podejmując szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców pozostaje w uprawnionym zaufaniu, że jest to podmiot działający legalnie i podlegający stosownemu nadzorowi państwowemu.

Czytaj więcej

Legalis wspiera aplikantów warszawskiej Izby Adwokackiej

Aplikanci Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie swoje październikowe kolokwia zaliczać będą korzystając z Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Czytaj więcej
123
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych