Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2020

Spośród 106 najnowszych komentarzy oraz 9 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje

Czytaj więcej

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych

Autor wskazał 1200 orzeczeń (również niepublikowanych), a także niemal 500 pozycji literatury przedmiotu, uwzględniając w publikacji stan prawny na dzień 1.06.2020 r.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego | Regulacje COVID-19

Komentarz kompleksowo i praktycznie omawia wszystkie przepisy KPC z uwzględnieniem wpływu regulacji Covid-19 na bieg terminów procesowych, doręczenia, zawieszenie postępowań już dostępny w module Postępowanie cywilne.

Czytaj więcej

Kodeks pracy | Regulacje COVID-19

W komentarzu poruszono m.in. takie zagadnienia jak: zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, warunki …

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2020

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 329 936 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Czytaj więcej

Kodeks Postępowania Karnego | Regulacje COVID-19

Komentarz jako pierwszy na rynku omawia i analizuje zmiany dotyczące m.in.: Art. 22 KPK [Zawieszenie postępowania], Art. 353 KPK [Niezachowanie terminu], Art. 517b KPK …

Czytaj więcej

Kodeks cywilny | Regulacje COVID-19

Komentarz odpowiada na potrzeby osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego i zaktualizowany został o wpływ regulacji COVID-19.

Czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego | Regulacje COVID-19

Komentarz jest dostępny w nowym module COVID-19, grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2020

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 297 529 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Czytaj więcej

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | Regulacje COVID-19

Przeszkody w rozpoznaniu sprawy, obliczanie terminów, zasada jawności posiedzeń – najnowsza aktualizacja komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyłącznie w Systemie Legalis.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych