Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2017

System Legalis w sierpniu 2017 r. wzbogacony został aż o 18 440 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim

Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim dr. A. Stempniaka to nowa pozycja publikowana w module Postępowanie cywilne Premium.

Czytaj więcej

Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych

Komentarz pod redakcją dr. I. Matusiaka i K. Orlika to nowa pozycja publikowana w module Prawo własności intelektualnej Premium.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2017

System Legalis w lipcu 2017 r. wzbogacony został aż o 18 835 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Currenda w module Postępowanie cywilne Premium

Nowa seria monograficzna, w której publikujemy specjalistyczne treści poświęcone egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

Czytaj więcej

Prawo pocztowe. Nowy komentarz w module Prawo gospodarcze

Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Postępowanie cywilne Premium

Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do podstawowych procesowych gwarancji bezstronności sędziego.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo podatkowe Premium

Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2017

System Legalis w czerwcu 2017 r. wzbogacony został aż o 11 798 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Komentarz omawia problematykę systemu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł