Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2017

System Legalis w styczniu 2017 r. wzbogacony został aż o 4535 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Rozwód i separacja. Komentarz

Komentarz stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem.

Czytaj więcej

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane

Komentarz napisany jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2016

System Legalis w grudniu 2016 r. wzbogacony został aż o 10 558 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych ujęty został w bloki tematyczne systematyzujące proces zakupów zgodnie z jego faktycznym przebiegiem i omawiające w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Publikacja prezentuje całość zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2016

System Legalis w listopadzie 2016 r. wzbogacony został aż o 14 961 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Kodeks karny. Komentarz

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania.

Czytaj więcej

Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne.

Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych.

Czytaj więcej

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. H. Dzwonkowskiego to nowa publikacja udostępniona w module Prawo podatkowe.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie (00-203)
przy ul. Bonifraterskiej 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.
Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł