Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2017

System Legalis w lipcu 2017 r. wzbogacony został aż o 18 835 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Currenda w module Postępowanie cywilne Premium

Nowa seria monograficzna, w której publikujemy specjalistyczne treści poświęcone egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

Czytaj więcej

Prawo pocztowe. Nowy komentarz w module Prawo gospodarcze

Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Postępowanie cywilne Premium

Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do podstawowych procesowych gwarancji bezstronności sędziego.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo podatkowe Premium

Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2017

System Legalis w czerwcu 2017 r. wzbogacony został aż o 11 798 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Komentarz omawia problematykę systemu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.: ustawy z 10.6.2016 r., ustawy z 5.9.2016 r., ustawy z 10.6.2016 r.

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod redakcją Z. Jary to nowa publikacja, którą prezentujemy w module Prawo spółek handlowych Premium.

Czytaj więcej

Kodeks karny. Komentarz

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych