Nowości w systemie Legalis; styczeń 2014 r.

Szanowni Państwo, w noworocznej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 3 opublikowanej dnia 2 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 1041* opublikowanej dnia 31 grudnia 2013 r. Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 334 z 13 grudnia 2013 […]

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Komentarz wyczerpująco omawia problematykę egzekucji należności pieniężnych, egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowania zabezpieczającego oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2017

System Legalis w grudniu 2017 r. wzbogacony został aż o 10 127 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. H. Dzwonkowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo podatkowe.

Czytaj więcej

Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, jak i szczególnej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń rozporządzenia oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2017

System Legalis w listopadzie 2017 r. wzbogacony został aż o 12 113 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych wprowadzonych do Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego od ostatniego wydania.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia.

Czytaj więcej

Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego

Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego).

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych