Nowe treści w Systemie Legalis – marzec 2016

System Legalis w marcu 2016 r. wzbogacony został aż o 12 675 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 16 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz

Autorami Komentarza są przede wszystkim praktycy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Czytaj więcej

Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym

Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych pod redakcją prof. USz dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej to nowa pozycja dodana w module Postępowanie cywilne Premium.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – luty 2016

System Legalis w lutym 2016 r. wzbogacony został aż o 14 293 nowe orzeczenia dostępne w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 10 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Czytaj więcej

Kodeks cywilny – książka tygodnia

Prezentowany Komentarz jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu merytorycznego, jak i praktycznego prezentowanych omówień

Czytaj więcej

Kodeks cywilny. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. E. Gniewka i prof. dr. hab. P. Machnikowskiego to nowa pozycja dodana w module Prawo cywilne Standard. Komentarz jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Uwzględnia najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz pod redakcją dr. J. Marciniuka to nowy komentarz opublikowany w module Prawo podatkowe Standard.Prezentowane, 17.wydanie Komentarza stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny dotyczący m.in.: nowego Rozdziału 5a (art. 25b –25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2016

System Legalis w styczniu 2016 r. wzbogacony został aż o 18 761 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 184 nowe, pełne teksty artykułów. To tylko wybrane treści, […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją K. Gila, A. Obońskiej, A. Wacławczyka i A. Waltera to nowa pozycja publikowana w module Prawo podatkowe Premium. Komentarz stanowi szczegółowe oraz kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Oprócz analizy przepisów ustawy, komentarz zawiera szereg przykładów szczegółowo objaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma […]

Czytaj więcej

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz  autorstwa    S. Gurgula to nowa pozycja opublikowana w module Prawo upadłościowe Standard. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. 10. Wydanie Komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.: ustawy z 29.8.2014 r., która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej,ustawy […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych