Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz autorstwa prof. dr. hab. A. M. Świątkowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo pracy Standard.

Czytaj więcej

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, komentarzem do ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2016

System Legalis w sierpniu 2016 r. wzbogacony został aż o 12 622 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 14 kolejnych kluczowych orzeczeń.

Czytaj więcej

Prawo spółek kapitałowych

Tom 17B w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej jak i transformacji spółek kapitałowych.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym to nowa pozycja publikowana w module Prawo administracyjne Premium.

Czytaj więcej

Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego

Komentarz omawia zmiany, które weszły w życie 1.7.2016 r., wprowadzone ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2016

System Legalis w lipcu 2016 r. wzbogacony został aż o 18 696 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 240 nowych, pełnych tekstów artykułów.

Czytaj więcej

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Tom 10 SPK

W tomie w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono niezwykle istotną problematykę przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stypizowanych w wielu rozdziałach KK, dokonując szczegółowego ich zestawienia.

Czytaj więcej

4.8.2016 r. – Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. Z. Niewiadomskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo nieruchomości Premium.Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do tej ustawy. Niniejsze, 9. wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od czasu ukazania się wydania poprzedniego, […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych