Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2015

System Legalis w grudniu 2015 r. wzbogacony został aż o 10 422 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 56 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna

Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392 pod redakcją prof. dr. hab. A. Opalskiego to nowa pozycja prezentowana w module Prawo spółek handlowych Premium. Niniejszy Komentarz jest pierwszym tomem wielotomowego, nowego tytułu do KSH, który będzie publikowany w kolejnych miesiącach. Prezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną aktualizację treści w Systemie Legalis, w kórej zaprezentowane są m.in dodane w listopadzie pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego, T1. Komentarz do art. 1-729

W najnowszym – drugim – komentarza autorzy prezentują nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo SN i T KK.

Czytaj więcej

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych

Prawidłowa implementacja przepisów Dyrektywy 2014/24/UE ma kluczowe znaczenie dla wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2015

System Legalis w październiku 2015 r. wzbogacony został aż o 13 781 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 68 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. W. Muszalskiego to nowa pozycja dodana w module Prawo pracy Premium. 10. wydanie  Komentarza zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:ustawy z 7.11.2014 r., dotyczącej badań lekarskich,ustawy z 25.6.2015 r. dotyczącej ograniczenia terminowych umów o pracę oraz ustawy z […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, autorzy: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr hab. K. Oplustil, r.pr. R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, prof. UAM dr hab. R. Zawłocki to nowa pozycja dodana w module Kodeks spółek handlowych Standard. Czwarte wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które […]

Czytaj więcej

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych pod redakcją prof. dr. hab. P. Kruszyńskiego to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym podzielona została na trzy części: część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym, część II […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – wrzesień 2015

System Legalis we wrześniu 2015 r. wzbogacony został aż o 12 699 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 106 nowych, pełnych tekstów artykułów.  To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych