Rozporządzenie UE Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego

Rozporządzenie UE Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz do zmian pod redakcją prof. dr. hab. M. Wierzbowskiego to nowa publikacja prezentowana w module Prawo rynku kapitałowego Premium.Wchodzące w życie w całości 3.7.2016 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku zwane […]

Czytaj więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych pod redakcją A. Głowackiego i C. Zalewskiego to nowa publikacja w module Prawo upadłościowe Standard.Książka podzielona jest na dwie części: część I to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie takich zagadnień, jak m. in: cele i czynniki sukcesu restrukturyzacji; koncepcja ustawy i grono podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną; […]

Czytaj więcej

Postępowanie cywilne

Komentarz stanowi praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania uwzględniając m.in. takie zagadnienia jak: pozew i powództwo, przebieg postępowania przed sądem I instancji, środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia, postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne i sąd polubowny.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2016

System Legalis w czerwcu 2016 r. wzbogacony został aż o 7690 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Czytaj więcej

Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej

Pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; przyjmowania do publicznych przedszkoli itp.

Czytaj więcej

Prawo papierów wartościowych – SPP. Tom 18

Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 18 pod redakcją: prof. dr. hab. A. Szumańskiego to najnowszy tom z serii publikowany w module System Prawa Prywatnego.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2016

Spośród 15 nowych komentarzy zwracamy Państwa uwagę na komentarz „Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86”; red. prof. dr hab. Marek Safjan, dr hab. Leszek Bosek…

Czytaj więcej

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Komentarz stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa

Czytaj więcej

SPH T. 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

System Prawa Handlowego – Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Tom 6 pod red. dr hab. A. Hrycaj, prof. dr hab. A. Jakubeckiego, prof. dr hab. A. Witosza to nowa pozycja opublikowana w SIP Legalis.

Czytaj więcej

Konstytucja RP – komentarz

Tom I Komentarza obejmuje kompleksowe omówienie dwóch pierwszych rozdziałów oraz preambuły Konstytucji RP. Dzieło pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych