Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. J. A. Strzępki to nowa pozycja w module Prawo spółek handlowych Standard. W siódmym wydaniu Komentarza omówiono szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania oraz zmiany wchodzące w życie 1.1.2016 r.   (wprowadzone m.in. ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; Dz.U. z 2015 r. […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze – książka tygodnia

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz pod redakcją J. Pieróga to nowa pozycja dodana w module Zamówienia publiczne Standard.  Komentarz zawiera opracowanie podstawowych – najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów.   Autorzy przytoczyli i zanalizowali […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. A. Sobczyka to nowa pozycja w module Prawo pracy Premium.   Komentarz stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które jest doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników.   Komentarz omawia najnowsze zmiany do KP, w tym również – jako pierwszy na rynku […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2015

System Legalis w sierpniu 2015 r. wzbogacony został aż o 43 539 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.     Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 145 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To […]

Czytaj więcej

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Komentarz do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pod red. prof. dr. hab. L. Ogiegło to nowa pozycja w module Prawo medyczne Standard.    Niniejsze, 2. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty; odbywania stażu podyplomowego; przeprowadzania […]

Czytaj więcej

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych pod redakcją  J. Drachala i prof. zw. dr. hab. R. Hausera to nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium.Prezentowana publikacja podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień jak; czynności sądowe , postępowanie w […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2015

System Legalis w lipcu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 452 nowe orzeczenia dostępne w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 18 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 94 nowe, pełne teksty artykułów. To tylko wybrane treści, o które […]

Czytaj więcej

Komentarz autorstwa P. Gołaszewskiego – książka tygodnia

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus autorstwa P. Gołaszewskiego to nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium.   2. wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658), która […]

Czytaj więcej

Ustawa o obligacjach. Komentarz – książka tygodnia

Ustawa o obligacjach. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. M. Wierzbowskiego to nowa pozycja w Systemie Legalis rozszerzająca treści modułu Prawo rynku kapitłowego Premium. Komentarz do Ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (która weszła w życie 1.7.2015 r.) omawia emisję i obrót obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, […]

Czytaj więcej

Komentarz praktyczny prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych autorstwa prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, i uwzględnia wszystkie najnowsze […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych