Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz pod redakcją dr. J. Marciniuka to nowy komentarz opublikowany w module Prawo podatkowe Standard.Prezentowane, 17.wydanie Komentarza stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny dotyczący m.in.: nowego Rozdziału 5a (art. 25b –25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2016

System Legalis w styczniu 2016 r. wzbogacony został aż o 18 761 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 184 nowe, pełne teksty artykułów. To tylko wybrane treści, […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją K. Gila, A. Obońskiej, A. Wacławczyka i A. Waltera to nowa pozycja publikowana w module Prawo podatkowe Premium. Komentarz stanowi szczegółowe oraz kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Oprócz analizy przepisów ustawy, komentarz zawiera szereg przykładów szczegółowo objaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma […]

Czytaj więcej

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz  autorstwa    S. Gurgula to nowa pozycja opublikowana w module Prawo upadłościowe Standard. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. 10. Wydanie Komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.: ustawy z 29.8.2014 r., która dotyczy tzw. upadłości konsumenckiej,ustawy […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2015

System Legalis w grudniu 2015 r. wzbogacony został aż o 10 422 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 56 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna

Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392 pod redakcją prof. dr. hab. A. Opalskiego to nowa pozycja prezentowana w module Prawo spółek handlowych Premium. Niniejszy Komentarz jest pierwszym tomem wielotomowego, nowego tytułu do KSH, który będzie publikowany w kolejnych miesiącach. Prezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną aktualizację treści w Systemie Legalis, w kórej zaprezentowane są m.in dodane w listopadzie pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego, T1. Komentarz do art. 1-729

W najnowszym – drugim – komentarza autorzy prezentują nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo SN i T KK.

Czytaj więcej

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych

Prawidłowa implementacja przepisów Dyrektywy 2014/24/UE ma kluczowe znaczenie dla wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2015

System Legalis w październiku 2015 r. wzbogacony został aż o 13 781 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 68 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych