Kodeks pracy. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. W. Muszalskiego to nowa pozycja dodana w module Prawo pracy Premium. 10. wydanie  Komentarza zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:ustawy z 7.11.2014 r., dotyczącej badań lekarskich,ustawy z 25.6.2015 r. dotyczącej ograniczenia terminowych umów o pracę oraz ustawy z […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, autorzy: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr hab. K. Oplustil, r.pr. R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, prof. UAM dr hab. R. Zawłocki to nowa pozycja dodana w module Kodeks spółek handlowych Standard. Czwarte wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które […]

Czytaj więcej

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych pod redakcją prof. dr. hab. P. Kruszyńskiego to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym podzielona została na trzy części: część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym, część II […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – wrzesień 2015

System Legalis we wrześniu 2015 r. wzbogacony został aż o 12 699 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 106 nowych, pełnych tekstów artykułów.  To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. J. A. Strzępki to nowa pozycja w module Prawo spółek handlowych Standard. W siódmym wydaniu Komentarza omówiono szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania oraz zmiany wchodzące w życie 1.1.2016 r.   (wprowadzone m.in. ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; Dz.U. z 2015 r. […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze – książka tygodnia

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz pod redakcją J. Pieróga to nowa pozycja dodana w module Zamówienia publiczne Standard.  Komentarz zawiera opracowanie podstawowych – najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów.   Autorzy przytoczyli i zanalizowali […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. A. Sobczyka to nowa pozycja w module Prawo pracy Premium.   Komentarz stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które jest doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników.   Komentarz omawia najnowsze zmiany do KP, w tym również – jako pierwszy na rynku […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2015

System Legalis w sierpniu 2015 r. wzbogacony został aż o 43 539 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.     Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 145 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To […]

Czytaj więcej

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Komentarz do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pod red. prof. dr. hab. L. Ogiegło to nowa pozycja w module Prawo medyczne Standard.    Niniejsze, 2. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty; odbywania stażu podyplomowego; przeprowadzania […]

Czytaj więcej

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych pod redakcją  J. Drachala i prof. zw. dr. hab. R. Hausera to nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium.Prezentowana publikacja podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień jak; czynności sądowe , postępowanie w […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych