Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2015

System Legalis w lipcu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 452 nowe orzeczenia dostępne w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 18 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 94 nowe, pełne teksty artykułów. To tylko wybrane treści, o które […]

Czytaj więcej

Komentarz autorstwa P. Gołaszewskiego – książka tygodnia

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus autorstwa P. Gołaszewskiego to nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium.   2. wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658), która […]

Czytaj więcej

Ustawa o obligacjach. Komentarz – książka tygodnia

Ustawa o obligacjach. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. M. Wierzbowskiego to nowa pozycja w Systemie Legalis rozszerzająca treści modułu Prawo rynku kapitłowego Premium. Komentarz do Ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (która weszła w życie 1.7.2015 r.) omawia emisję i obrót obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, […]

Czytaj więcej

Komentarz praktyczny prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych autorstwa prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, i uwzględnia wszystkie najnowsze […]

Czytaj więcej

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz pod redakcją dr. hab. prof. M. Załuckiego to nowa publikacja, na którą chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę.    Autorzy omawiają unijne rozporządzenie Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją prof. UWr dr. hab. J. Skorupki to nowa pozycja w module Postępowanie karne. Komentarz zawiera omówienie obowiązujących oraz znowelizowanych przepisów KPK, które ulegają zmianie na podstawie ustaw: z 27.9.2013 r. oraz 20.2.2015 r., wchodzących w życie od 1.7.2015 r.   Dokonana przez Autorów analiza przepisów KPK, które 30.6.2015 r. […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2015

System Legalis w czerwcu 2015 r. wzbogacony został aż o 26 492 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 16 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 99 nowych, pełnych tekstów artykułów.To tylko wybrane treści, o które […]

Czytaj więcej

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komentarz

Uwadze Państwa polecamy Komentarz do Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Dariusza Wocióra. Komentarz omawia szczególnego rodzaju umowę kredytu – odwrócona hipoteka ma dostarczyć dodatkowych źródeł dochodów z własnej nieruchomości lub innego prawa. Jest to nieznana w polskim systemie prawnym instytucja. Autor starał się połączyć zakres niezbędnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami stosowania przepisów zawartych w ustawie o odwróconym […]

Czytaj więcej

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane.

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. SPH Tom 9 pod redakcją prof. zw. dr. hab. W. J. Katnera  to nowa pozycja w module System Prawa Prywatnego.   2. wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów (m.in. z obowiązującą od 25.12.2014 r. ustawą o prawach konsumenta, zmianami legislacyjnymi dotyczącymi umów offsetowych oraz umów […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2015

System Legalis w maju 2015 r. wzbogacony został aż o 18 426 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 10 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych