Kodeks karny. Komentarz – książka tygodnia

Komentarz do Kodeksu karnego pod red. prof. dr. hab. A. Grześkowiak i prof. dr. hab. K. Wiaka to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Standard. Powyższa pozycja obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, oraz w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Komentarz uwzględnia najobszerniejszą i najdonioślejszą […]

Czytaj więcej

Postępowanie w sprawach o dział spadku – książka tygodnia

Publikacja omawia zagadnienia m.in. jak:podmioty postępowania o dział spadku, wszczęcie postępowania,zakres kognicji sądu I instancji,podział spadku,rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o dział spadku,zagadnienia szczególne postępowania o dział spadku.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego pod red. prof. zw. dr. hab. R. Hausera i prof. dr. hab. M. Wierzbowskiego to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo administracyjne Premium.   Komentarz szczegółowo omawia nowelizację z 10.1.2014 r., a także nowelę z 11.7.2014 r. dotyczącą prawa do składania petycji.  W drugim wydaniu uwzględniono […]

Czytaj więcej

Prawo prywatne międzynarodowe – książka tygodnia

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C pod red. prof. dr. hab. M. Pazdana to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł System Prawa Prywatnego.   Prezentowana publikacja, w połączeniu z wydanym Tomem 20A i Tomem 20B, składa się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.   Powoływane […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – luty 2015

System Legalis w lutym 2015 r. wzbogacony został aż o 11 010 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 20 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 33 nowe, pełne teksty artykułów.   To tylko […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2015

System Legalis w styczniu 2015 r. wzbogacony został aż o 67 963 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 10 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 115 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, […]

Czytaj więcej

Wykonywanie kary pozbawienia wolności… – książka tygodnia

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych autorstwa dr J. Konikowskiej-Kuczyńskiej to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Premium. Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim prawie penitencjarnym – systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. Autorka analizuje kwestie, które […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015

Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych autorstwa W. Dmocha to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo podatkowe Standard.   5. wydanie Komentarza szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym wchodzących w życie 1.1.2015 r., dotyczących m.in.: zmian w treści art. 12 (ogólne pojęcie przychodu), zmian w art. 26 (obowiązki płatnika), […]

Czytaj więcej

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych – książka tygodnia

Monografia Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych autorstwa dr D. Opalskiej to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo spółek handlowych Premium.   Książka zawiera kompleksową analizę problematyki obowiązku lojalności w spółkach kapitałowych, uwzględniającą wyniki badań prawnoporównawczych.   Podjęto w niej studia nad trzema przejawami obowiązku lojalności: skierowanym do członków zarządu i rady […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2014

System Legalis w grudniu 2014 r.  wzbogacony został o 13 090 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 17 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 85 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko wybrane […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych