Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr. hab. Z. Niewiadomskiego to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo nieruchomości Premium.   8 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, również wchodzące w życie 1.1.2015 r.,  […]

Czytaj więcej

Nauka o karze. Sądowy wymiar kary – książka tygodnia

Tom 5. Systemu Prawa Karnego pod red. prof. dr hab. T. Kaczmarka, pt. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Premium.   Pozycja prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego problematykę, jaką jest nauka o karze. W niniejszej publikacji kompleksowo i […]

Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych. Komentarz – książka tygodnia

Stan prawny: 1 listopada 2014 r. Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2014 r.  wzbogacony został o 18 494 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 19 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 76 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej

Prawo procesowe administracyjne SPA – książka tygodnia

Omówione kwestie dotyczą m.in. zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;

Czytaj więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz

Omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z o.o., a także jej rozwiązaniem i likwidacją.

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Wydanie 7. komentarza do postępowania egzekucyjnego w administracji pod red. prof. zw. dr. hab. R. Hausera i prof. dr. hab. A. Szkoczylasa to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo Administracyjne Standard. W komentarzu wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak: egzekucja należności pieniężnych, egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w październiku

27 533 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa; 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, 80 nowych, pełnych tekstów artykułów

Czytaj więcej

Ustawa o refundacji leków – książka tygodnia

Praktyczny komentarz do ustawy z 12.5.2011 r., będący kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu refundacji leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska – książka tygodnia

Prawo ochrony środowiska autorstwa prof. dr hab. M. Górskiego, dr M. Pchałka, prof. dr hab. W. Radeckiego, dr J. Jerzmańskiego, M. Bar, dr S. Urbana, dr J. Jendrośka to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo samorządowe Standard. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych