Nowe treści w systemie Legalis – październik 2018.

System Legalis w październiku 2018r. został wzbogacony aż o 9077 nowych orzeczeń, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo pracy Premium

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to nowa pozycja w module Prawo pracy Premium.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo gospodarcze

Prawo pocztowe. Komentarz pod redakcją: dr. M. Chołodeckiego, prof. A. Piszcz i prof. T. Skocznego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo gospodarcze.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Postępowanie karne Premium

Apelacja oskarżyciela. Komentarz praktyczny. Wzory pism procesowych autorstwa Z. Brodzisza to nowa pozycja opublikowana w module Postępowanie karne Premium.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – wrzesień 2018

System Legalis we wrześniu 2018r. został wzbogacony aż o 6555 nowych orzeczeń, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo cywilne Premium

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz pod redakcją P. Machulaka i  J. Ziemby to nowa pozycja opublikowana w module Prawo cywilne Premium.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo pracy

Kodeks pracy. Komentarz autorstwa prof. A.M. Świątkowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo pracy.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo karne Premium

Odpowiedzialność karna menadżerów autorstwa dr. M. Bieniaka to nowa pozycja opublikowana w module Prawo karne Premium.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo cywilne Premium

Wymogi formalne w umowach konsumenckich autorstwa dr. M. Grochowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo cywilne Premium.

Czytaj więcej

Prawa konsumenta – nowy moduł BeckOK

Szerokie omówienie przepisów regulujących sytuację prawną konsumentów, ich prawa oraz skorelowanych z nimi obowiązków przedsiębiorcy, w tym ich obowiązków informacyjnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych