Upadłość konsumencka w praktyce

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. W trakcie szkolenia zostaną omówione: projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, nowe możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie, wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania, przykłady spraw […]

Czytaj więcej

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o KRS i innych ustaw z 26.1.2018 r.

Nowe przepisy o elektronicznych sprawozdaniach finansowych i repozytorium takich dokumentów wchodzące w życie 15.3.2018 r. Przygotuj się do zmian! W dniu 15.03.2018 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Nowelizacja ta, wprowadzająca istotne zmiany w […]

Czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zagadnienia kadrowe i podatkowe”. Jeżeli zatrudniasz cudzoziemców (w tym osoby poza UE, np. obywateli Ukrainy) musisz dostosować się do zmian, które zaszły w przepisach regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zmiany te mają związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z […]

Czytaj więcej

Konferencja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości, które ujawniła kilkunastomiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji.

Czytaj więcej

Szkolenie: Czas pracy 2018

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy.

Czytaj więcej

Szkolenie: RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr

Wejście w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych wymusza nowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Proponujemy Państwu szkolenie, które pomoże poprawne stosować znowelizowane przepisy w praktyce oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Czytaj więcej

Kurs do egzaminu radcowskiego i adwokackiego 2018

Aż 103 godziny praktycznego treningu, dzięki któremu wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem!

Czytaj więcej

Znaczące zmiany w Prawie budowlanym

Formy „zezwoleń budowlanych” według Prawa budowlanego i Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. i przewidziane Ustawą inwestycyjną. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znaczące zmiany w Prawie budowlanym. Ponadto, w ramach tzw. Ustawy Inwestycyjnej przewiduje się kolejne zmiany w Prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i […]

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł