„E-PROTOKÓŁ – prezentacja” dla prenumeratorów Monitora Prawniczego

Z przyjemnością zapraszamy prenumeratorów czasopisma Monitor Prawniczy, na seminarium organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz redakcję „Monitora Prawniczego” na temat:

 

"E-PROTOKÓŁ – prezentacja"

 

Program:

 

11.00 – Otwarcie Konferencji – prof. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sędzia Małgorzata Kluziak – Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Piotr Grabarczyk – Redaktor Naczelny „Monitora Prawniczego”

 

11.15 – E-protokół – założenia polskiej reformy – prof. Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

 

11.30 – Rozprawa symulowana z wykorzystaniem e-protokołu;

 

12.00 – Omówienie pokazu symulowanej rozprawy – Sędzia Grzegorz Karaś, dr Dariusz Szostek;

 

12.15 – Inne pola informatyzacji sądów – portal informacyjny oraz orzeczeń – Anna Zalesińska – Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym      we Wrocławiu;

 

12.45 – Dyskusja;

13.45 – Zakończenie konferencji.

 

Seminarium odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127, sala rozpraw 356.

 

Konferencja jest bezpłatna. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz wymogi bezpieczeństwa prosimy o zgłoszenia do 25.02.2013 r., pocztą elektroniczną: monitorprawniczy@beck.pl z jednoczesnym podaniem numeru klienta Monitora Prawniczego.

Udział w konferencji będzie możliwy tylko przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną oraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnika.

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych