House flipping – od zakupu do sprzedaży. Rozliczenie podatkowe

House flipping – popularna forma inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy często jej opłacalność.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń w podatku VAT, a całość wykładu oparta zostanie na licznych przykładach praktycznych oraz najnowszym orzecznictwie sądowym.

Czynności prawne, których przedmiotem są nieruchomości wymagają szczególnego rozważenia ich skutków podatkowych. Szkolenie ma na celu omówienie podatkowych skutków inwestowania w nieruchomości oraz obrotu gospodarczego. Szkolenie ma również na celu omówienie typowych klauzul umownych stosowanych na rynku nieruchomości i ich wpływu na opodatkowanie. Omówione zostanie rozwiązanie umowy, zakup , sprzedaż i remont nieruchomości.

Na szkoleniu w skondensowanej i praktycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości oraz skutki podatkowe obrotu nieruchomościami niezależnie od skali inwestycji.


TERMIN: 15 maja 2017
MIEJSCE: Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY: Stella Brzeszczyńska

Szczegóły, program i zapisy na stronie szkolenia >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł