Kierunki orzecznicze i opracowania orzeczeń – nowe treści w Systemie Legalis

Miło nam poinformować, że System Legalis został wzbogacony o nowe rodzaje treści usprawniających pracę z orzeczeniami.

Pierwszym typem dodanych treści są dostępne w Bazie Prawa Systemu Legalis Kierunki orzecznicze będące porównaniem poglądów występujących w orzecznictwie sądowym w zakresie wybranych zagadnień. Treści te to opracowania najważniejszych, fundamentalnych instytucji i problemów prawnych oraz szczegółowych, niszowych, trudnych do wyszukania i interpretacji zagadnień.


Każdy kierunek orzeczniczy zawiera:

  • omówienie zagadnienia merytorycznego,
  • przedstawienie różnych poglądów judykatury na tę kwestię,
  • powołanie przykładów orzeczeń ilustrujących każdy z poglądów,
  • komentarze eksperckie do wybranych, najciekawszych orzeczeń,
  • powiązania z aktami prawnymi i hasłami.

Kolejnym nowym rodzajem treści są autorskie opracowania orzeczeń sądów powszechnych, SN, WSA, NSA i TSUE zawierające krótkie streszczenie stanu faktycznego oraz odautorski komentarz do rozstrzygnięcia sądu/wnioski dla praktyki.

Treści te publikowane są w ramach Czasopism
w Systemie Legalis oraz w modułach komentarzowych związanych z dziedziną komentowanego zagadnienia.


W celu skorzystania z bezpłatnego, testowego dostępu do Systemu Legalis zapraszamy do kontaktu z Doradcą Klienta, tel. 22 311 22 22, e-mail: legalis@beck.pl

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł