Kodeks postępowania cywilnego – komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217 pod redakcją prof. J. Jankowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Postępowanie cywilne Premium.

Autorzy Komentarza, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów KPC, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych. Komentarz jest najobszerniejszym, dostępnym na rynku omówieniem przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne. Stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz pełnomocników procesowych.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych