Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729 pod redakcją prof. dr. hab. A. Marciniaka oraz dr. hab. K. Piaseckiego to nowa pozycja opublikowana w module Postępowanie cywilne Standard.

Autorami Komentarza są przede wszystkim praktycy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Niniejsze, 7. wydanie uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2015 r. oraz nowelizacje wchodzące w życie w 2016 r. – w tym m.in. ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której zmiany dotyczą postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której zmiany mają charakter porządkujący, tj. m.in.: doprecyzowuje, że komornik, notariusz oraz dyrektor urzędu skarbowego działający jako organ egzekucyjny mogą składać wnioski o wpis do ksiąg wieczystych wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego oraz zmienia zasady składania skargi na czynności komornika. Prezentowane wydanie Komentarza pozwala także zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis >>

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych