Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją prof. UWr dr. hab. J. Skorupki to nowa pozycja w module Postępowanie karne.

Komentarz zawiera omówienie obowiązujących oraz znowelizowanych przepisów KPK, które ulegają zmianie na podstawie ustaw: z 27.9.2013 r. oraz 20.2.2015 r., wchodzących w życie od 1.7.2015 r.

 

Dokonana przez Autorów analiza przepisów KPK, które 30.6.2015 r. stracą moc prawną oraz równolegle przepisów, które będą obowiązywały od 1.7.2015 r., pozwala nie tylko na porównanie zmian KPK, ale ułatwia poznanie ich treści i zrozumienie ich istoty, gdyż zawiera jeden z pierwszych komentarzy do tych nowych rozwiązań.

 

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych