Kodeks postępowania karnego. Tom I i II

Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz pod redakcją sędziego dr. D. Drajewicza już dostępny w module Postępowanie karne.

Komentarz daje jasną i praktyczną wykładnię przepisów KPK oraz wszechstronne, aczkolwiek syntetyczne wyjaśnienie problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa SN, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa. Pierwsze wydanie komentarza do KPK uwzględnia zmiany wprowadzone największą od lat nowelizacją KPK z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych