Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz pod redakcją dr. hab. Andrzeja Sakowicza to nowa pozycja prezentowana w module Postępowanie karne.

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Autorzy uwzględnili najnowsze poglądy doktryny, literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto, w komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu, dotyczące m.in. wprowadzenia możliwości opłacenia mandatu karnego kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym (obowiązujące od 2.9.2017 r.) oraz zmiany dotyczące zleceń płatniczych na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie dokumentu elektronicznego (obowiązujące od 1.6.2017 r.). Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł