Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz pod redakcją dr. hab. Andrzeja Sakowicza to nowa pozycja prezentowana w module Postępowanie karne.

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Autorzy uwzględnili najnowsze poglądy doktryny, literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto, w komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu, dotyczące m.in. wprowadzenia możliwości opłacenia mandatu karnego kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym (obowiązujące od 2.9.2017 r.) oraz zmiany dotyczące zleceń płatniczych na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie dokumentu elektronicznego (obowiązujące od 1.6.2017 r.). Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł