Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz pod redakcją dr. hab. Andrzeja Sakowicza to nowa pozycja prezentowana w module Postępowanie karne.

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Autorzy uwzględnili najnowsze poglądy doktryny, literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto, w komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu, dotyczące m.in. wprowadzenia możliwości opłacenia mandatu karnego kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym (obowiązujące od 2.9.2017 r.) oraz zmiany dotyczące zleceń płatniczych na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie dokumentu elektronicznego (obowiązujące od 1.6.2017 r.). Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych