Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz pod redakcją
prof. K. Pietrzykowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo rodzinne.

Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, obowiązku alimentacyjnego, małżeńskich ustrojów majątkowych, opieki i kurateli, rozwodu i separacji.

Wydanie piąte uwzględnia tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Kodeksu wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

Komentarz obejmuje ponadto najnowsze orzecznictwo SN oraz sądów apelacyjnych oraz uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych