Kodeks wykroczeń – komentarz

Kodeks wykroczeń. Komentarz pod redakcją dr. hab. P. Daniluka to nowa pozycja opublikowana w module Prawo karne.

Komentarz jest najobszerniejszym z dostępnych na rynku, omówieniem Kodeksu wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kw, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny prezentowanych omówień.

Sprawdź w Systemie Legalis >>

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych