Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Konferencja „Sędzia a Konstytucja” – 3 marca 2017 r.

3 marca br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencji pt.
Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP
.

Wydarzenie adresowane jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych.  Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Wśród organizatorów konferencji znajdują się: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Data: 3 marca 2017 r. (piątek).

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice (Aula 8).


Program konferencji oraz zapisy na stronie Organizatora wydarzenia >> 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie (00-203)
przy ul. Bonifraterskiej 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.
Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł