Konkurs LegalTech Polska na prawniczy chatbot!

Wydawnictwo C.H.Beck objęło patronatem konkurs organizowany przez Fundację LegalTech Polska na zaprojektowanie i wykonanie prawniczego chatbota.

Co to jest chatbot?

Chatbot to rozwiązanie informatyczne umożliwiające zbieranie informacji lub ich udostępnianie z wykorzystaniem formuły dialogu z użytkownikiem.

Prace konkursowe
Przedmiotem pracy konkursowej jest stworzenie chatbota mogącego mieć zastosowanie:

  • w ramach świadczenia pomocy prawnej,
  • w codziennej pracy prawnika,
  • do samodzielnego uzyskiwania informacji o prawie,
  • do wspierania w samodzielnym działaniu opartym o przepisy prawa.

Więcej informacji na stronie legaltechpolska.pl


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych